Domácí péče

TOP MEDICAL v.o.s.
Centrum domácí péče
zdravotních a sociálních služeb
Odpovědný pracovník Simona Olejníčková, Božetěchova 2258/103 61200 Brno

Ordinační doba

Ordinační doba je sjednávána individuálně dle všech potřeb dotyčného klienta, ale také dle časového harmonogramu našich pracovníků, sladěný s požadavky ostatních našich vážených klientů.